Povezave

Informacije o Slovenski krovni zvezi za psihoterapijo
http://www.skzp.org/

Uradna stran Instituta Viktorja Frankla z Dunaja, kjer najdete vse informacije o dr. Viktorju Franklu, začetniku logoterapije
http://www.viktorfrankl.org/e/index.html

Stran, na kateri izveste več o načelih logoterapije
http://www.stopinje.si/

Uradna stran prve fakultete za psihoterapevtsko znanost v Sloveniji
http://sfu-ljubljana.si/index.php/sl/

Uradna stran Projekta V odsevu, ki deluje v okviru Društva študentov medicine Slovenije (DŠMS)
http://projekt-vodsevu.org/

»Forces beyond your control can take away everything you possess except one thing, your freedom to choose how you will respond to the situation.«
»Sile, ki so zunaj našega nadzora, nam lahko vzamejo vse, kar imamo, razen ene stvari, naše svobode izbire, kako se bomo odzvali na neko situacijo.« Viktor E. Frankl