Komu je namenjena?

Psihoterapija lahko koristi skoraj vsakemu posamezniku, raziskave pa so pokazale, da jo nujno potrebuje od 5% do 20% poprečne populacije.

Kot že rečeno, lahko s psihoterapijo dosežemo določeno osebnostno rast in kvalitetnejše življenje, lahko pa nam koristi tudi pri razreševanju širokega spektra osebnih težav, kot so:

Če se vam torej zdi, da sami ne najdete več prave poti za rešitev svojih čustvenih in psiholoških problemov, je morda psihoterapija prava pot.

"NEKATERI SAMO POSLUŠAJO, DRUGI ZNAMO TUDI SLIŠATI"

»Forces beyond your control can take away everything you possess except one thing, your freedom to choose how you will respond to the situation.«
»Sile, ki so zunaj našega nadzora, nam lahko vzamejo vse, kar imamo, razen ene stvari, naše svobode izbire, kako se bomo odzvali na neko situacijo.« Viktor E. Frankl