Povezave

Informacije o Slovenski krovni zvezi za psihoterapijo
http://www.skzp.org/

Uradna stran Instituta Viktorja Frankla z Dunaja, kjer najdete vse informacije o dr. Viktorju Franklu, začetniku logoterapije
http://www.viktorfrankl.org/e/index.html

Stran, na kateri izveste več o načelih logoterapije
http://www.stopinje.si/

Uradna stran prve fakultete za psihoterapevtsko znanost v Sloveniji
http://sfu-ljubljana.si/index.php/sl/

Uradna stran Projekta V odsevu, ki deluje v okviru Društva študentov medicine Slovenije (DŠMS)
http://projekt-vodsevu.org/

»Those who have a "why" to live, can bear with almost any "how".«
»Tisti, ki imajo smisel v življenju, lahko prenesejo skoraj vse.« Nietzsche